Page 15 - Handreiking Redden mens en dier
P. 15

Het uitvoeren van de impactanalyse levert inzicht in de pijnpunten in het eigen gebied bij overstromingen op door het combineren van kaartlagen11. Dit is voor een vliegende start van de reddingsoperatie een ‘must’.
Box 2.1 Evacuatiefracties in Nederland
Hoe groot de behoefte voor ‘redding’ is, is mede afhankelijk van het aantal personen dat niet in veiligheid is en achterblijft in het overstroomde gebied. Een indicatie hiervan is de zogenaamde ‘evacuatiefractie’. De gemiddelde evacuatiefractie wordt berekend door het evacuatiepercentage per waarschuwingstijd te vermenigvuldigen met de kans op dat scenario en die uitkomst voor alle waarschuwingstijden te sommeren. Voorbeeld: Voor Friesland en Groningen: 0x10% (geen) + 0x15% (1 dag) + 47x50% (2 dagen) +71x20% (3 dagen) +78x5% (4 dagen) = 42. De gemiddelde evacuatiefractie voor geen, één, twee of drie dagen waarschuwingstijd bedraagt daarmee 42.
11 Bron: p. 31uit de Handreiking Impactanalyse overstromingen en wateroverlast voor veiligheidsregio’s, project Water en Evacuatie, 2017. Een kaart van aantallen personen en dieren. Een kaart van zeer kwets- bare objecten in het e ectgebied. Een kaart van vitale infrastructuur in het e ectgebied. Een kaart van vitale objecten in het e ectgebied (inclusief voor de rampenbestrijding vitale objecten). Een kaart van bedrijven en buisleidingen met gevaarlijke sto en in het e ectgebied.
13


   13   14   15   16   17