Page 17 - Handreiking Redden mens en dier
P. 17

2.2.4 Reddingsopgave en reddingscapaciteit in beeld
Om de reddingsoperatie te starten moet de benodigde redcapaciteit in beeld gebracht worden. Onderstaande vragen worden daarvoor gesteld:
1. Welke capaciteit/middelen zijn nodig en beschikbaar om dit handelingsperspectief uit te voeren?
a. Hoeveel personen dienen na de overstroming door de hulpdiensten te worden gered, binnen welke termijn en waar bevinden deze zich?
˚ Hoeveel personen bevinden zich op niet voorbereide schuilplaatsen en is dit
overzicht compleet?
˚ Hoeveel personen bevinden zich in de eigen woning of publieke schuilplaatsen en is
dit overzicht compleet?
˚ Hoe lang kunnen deze mensen nog zonder gezondheidsschade op deze plekken
• verblijven?
Bepaal redopgave: hoeveel mensen moeten binnen welke tijd van welke plekken gered worden.
b. Hoeveel capaciteit van de hulpdiensten (defensie, reddingsvloot etc.) is hiertoe nodig en op welke termijn?
• Bepaal benodigde redcapaciteit
c. Hoeveel capaciteit van de hulpdiensten is hiertoe beschikbaar en op welke termijn is die beschikbaar? (Rekening houdend met uitval van infrastructuur en met het feit dat op meerdere plaatsen in het land eenzelfde situatie kan optreden en prioriteiten op rijksniveau bepaald kunnen worden)? Wat is de kwaliteit van de redcapaciteit?
• Bepaal beschikbare redcapaciteit
d. In welke mate is de beschikbare redcapaciteit voldoende om de achterblijvers in het
overstroomde gebied tijdig te kunnen redden?
2. Hoeveel tijd is nodig en beschikbaar om dit handelingsperspectief voor te bereiden en uit te voeren?
15


   15   16   17   18   19