Page 18 - Handreiking Redden mens en dier
P. 18

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Box 2.2 Een indicatie van de benodigde redcapaciteit: boten
Bij meer dan 50 cm water is de inzet van boten al noodzakelijk. De beschikbaarheid maar vooral de zichtbaarheid van wegen beperkt het transport per voertuig.
Op basis van informatie van Reddingsbrigade Nederland is een eenvoudige rekenformule gemaakt waarin de tijd benodigd voor het redden uit een gebied kan worden bepaald.
Benodigde reddingscapaciteit
Aantal te redden personen
500
100
Afstand tot aanlandingsplaats in meters
500
27
Beschikbare reddingsboten
10
6,667
Benodigde tijd
405
minuten
7
uur
Benodigde bemanning (min. 4 per boot)
80
mensen
Het startmoment van de redding en de duur ervan kunnen in de ‘Tijdlijn per dijkring’ worden opgenomen.
Bron: Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast, Project Water en Evacuatie, 2017
2.2.5 Redden rondom schuilplekken en publieke schuillocaties
Voor, maar ook tijdens een overstroming kunnen mensen schuilen. Thuis, op willekeurige plekken of publieke schuillocaties. In deze paragraaf wordt de redding rond dergelijke locaties uitgebreid beschreven.
De zonering bepaalt prioriteiten tijdens de reddingsoperatie. Op basis van die prioriteiten vindt coördinatie naar en vanaf verschillende type schuilplekken plaats.
De start van de reddingsoperatie direct na de doorbraak, of zelfs nog voor de doorbraak, richt zich op het verzamelen van mensen op de ‘juiste’ plaats na
a oop van de dreigingsfase12. Na de (mogelijke) overstroming kunnen mensen
en hulpverleners direct gaan redden en kunnen functioneren als ‘zelfstandige teams’. Hulpverleners zullen zich (net als mensen) als het moment van falen van de waterkering nadert (of de weersomstandigheden extreem worden) terugtrekken voor hun eigen veiligheid. Dit doen ze op verzamelplaatsen.
12 Bron: Waterveiligheidsplan Eiland van Dordrecht- Handelingsperspectieven, Waterschap Hollandse Delta i.s.m. Gemeente Dordrecht en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en HKV, 2017
16
Vul gele cellen in Aantal vaarbew. Tijd per vb Inzetbaar continu


   16   17   18   19   20