Page 20 - Handreiking Redden mens en dier
P. 20

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Afhankelijk van het overstromingsscenario worden deze aanlandingsplaatsen aangewezen. Hieronder is dat schematisch weergegeven. De blauwe cirkel geeft
het overstromingsgebied weer. De reddingsoperatie bij de publieke schuillocatie is gericht op het in veiligheid brengen van de getro enen binnen zeven dagen. Het streven is om met de beperkte capaciteit van mensen en middelen zoveel mogelijk mensen te redden. Dit betekent dat er slimme combinaties moeten worden gemaakt
Copi Noord
Aanlandings plaats 1
Aanlandings plaats 2
Stedelijk
Aanlandings plaats 3
Copi West
Stedelijk
Aanlandings plaats 4
Aanlandings plaats 5
Copi Zuid-Oost
Aanlandings plaats 8
Landelijk
Aanlandings plaats 7
ten aanzien van bijvoorbeeld transport. Schuillocaties (A) die dieper dan 0,75 meter onder water staan worden door vaartuigen benaderd. Schuillocaties (B) die tot
0,75 meter onder water staan kunnen met behulp van transportvoertuigen van bijvoorbeeld defensie worden benaderd. Vaartuigen van de NRV kunnen tot 0,45 cm water mensen vanuit schuillocaties (C) ophalen. Schuillocaties (D) die droog liggen kunnen te voet verlaten of met behulp van transport van verschillende partijen. Schuillocatie D is interessant voor hulpverleningsdiensten om ingezet te worden als aanlandingsplaats omdat het aan de rand van het overstroomd gebied staat.
Reddingsoperatie schuillocatie
Schuillocatie Schuillocatie Schuillocatie Schuillocatie ABCD
Aanlandings plaats 6
Dieper dan 0,75 m
Grote boten Kleine boten
Tot 0,75 m water Tot 0,45 m water Waterkant/Droog
Transportvoertuig van defensie en andere partijen Bussen
18


   18   19   20   21   22