Page 21 - Handreiking Redden mens en dier
P. 21

Afhankelijk van de mogelijkheden op de aanlandingsplaats, krijgen getro enen psychosociale hulp, worden ze klaar gemaakt om te worden opgehaald door eigen familie of vrienden, of worden ze begeleid voor verder vervoer naar een extra logistiek punt of tijdelijke opvanglocatie buiten het e ectgebied van de overstroming.
Een extra logistiek punt kan worden ingericht, als de ruimte en/of capaciteit van een aanlandingsplaats te wensen overlaat. De tijdelijke opvanglocaties liggen vanwege cascade- e ecten soms behoorlijk verderop. Een extra logistiek punt kan in dat geval als locatie dienen, waar getro enen psychologische hulp kunnen krijgen, kunnen worden opgehaald door eigen familie of vrienden, of kunnen worden vervoerd naar de tijdelijke opvanglocatie. De wijze van organiseren is situatieafhankelijk.
Schuillocatie B
Tot 0,75 m
water transportvoertuig van defensie en andere partijen
Schuillocatie C
Tot 0,45 m water, overstap op vaartuig NRV en andere partijen
Schuillocatie D Interessant als aanlanding plaats
Droog gebied waterkant transport defensie, BZ, POL, GHOR, RK en spontaan
Beeld b  reddingsoperatie
Aanlanding plaats
Transport defensie, BZ, POL, GHOR, RK en spontaan
Optie: extra logistiek punt
Transport defensie, BZ, POL, GHOR, RK en spontaan
Opvang locatie
Transport defensie, BZ, POL, GHOR, RK en spontaan
Hieronder is meer gedetailleerd dan de afbeelding op pagina 18, schematisch weergegeven vanuit welke structuur de verschillende publieke schuillocaties worden benaderd
tijdens de redding. Getro enen van schuillocatie C en D kunnen via aanlandingsplaats 1 worden weggehaald uit het overstroomd gebied, getro enen uit schuillocatie A en B via aanlandingsplaats 2.
Aanlandings plaats 1
Copi Noord
Schuillocatie D
Schuillocatie C
Stedelijk
Aanlandings plaats 2
Schuillocatie B
Schuillocatie A
19


   19   20   21   22   23