Page 23 - Handreiking Redden mens en dier
P. 23

2.3 Relevante elementen voor een succesvolle organisatie reddingsoperatie
Bij het plannen van een reddingsoperatie zijn er een paar extra onderwerpen die relevant zijn.
2.3.1 Passende reddingsoperatie per overstromingstype
Vervolgens moet men bij het plannen van een reddingsoperatie rekening houden met
het feit, dat in Nederland verschillende soorten overstromingen kunnen plaatsvinden. Dit hangt samen met de verschillende gebiedstypologieën in Nederland. Men kan grofweg met de volgende vier verschillende gebiedstypologieën en daar bijbehorende overstromingen te maken krijgen20:
• Rivieren vrij afwaterend. Een rivierenoverstroming waarbij het gebied op basis van vrij
• verval kan afwateren
Rivieren bemalen. Een rivierenoverstroming waarbij een aanzienlijk deel weggepompt
• moet worden
• Stormvloed. Een overstroming door een stormvloed langs de kust
Regionaal. Een overstroming door een doorbraak van een regionale kering
In het document ‘Storylines bestrijding en herstel bij overstromingen, 2019’ (WAVE2020), zijn storylines van overstromingen voor vier gebied typologieën uitgewerkt.
Hierin wordt beschreven waarmee je rekening moet houden binnen verschillende overstromingsgebieden ten aanzien van het waterbeeld, watervrij maken van het gebied, en de reddingsoperatie. Het water vrijmaken van het gebied en de reddingsoperatie worden geleidelijk, parallel aan elkaar opgepakt en moeten op elkaar worden afgestemd. Hulpverleners kunnen in afstemming met waterbeheerders inzicht krijgen welk type scenario (of welke scenario’s) in hun gebied van toepassing is.
Polder Vierambacht: Regionaal
Rithem: Stormvloed
Betuwe, Tieler - en Culemborg er Waarden: Rivier, Bemalen
Arcen:
Rivieren vrij afwaterend
20 Bron: Story Lines bestrijding en herstel bij overstromingen, ter ondersteuning van de voorbereiding op overstromingsrampen, Wave2020, 2019
21


   21   22   23   24   25