Page 24 - Handreiking Redden mens en dier
P. 24

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe bij welk type overstromingsscenario het gebied in de eerste drie weken watervrij wordt gemaakt. Hierbij wordt opgemerkt, dat men in het scenario Regionaal, van een compleet traject van ongeveer een half jaar uitgaat. Daarbij is relevant dat met name de eerste zeven dagen na de overstroming mensen gered worden. Onderstaande afbeelding laat zien dat enkel in de laatste fase van deze week
in het Regionale en Stormvloed scenario werkzaamheden rond de waterkering worden ondernomen.
Duur overstroming
De bres in
de waterkering wordt gedicht
Reparatie van gemalen
Installatie extra maatregelen
Leeg pompen gebied/vrij verval lozen
Regionaal
Stormvloed
Rivier, deels vrij afwaterend
Rivier, vrij afwaterend
Afbeelding: Eerste drie weken watervrij maken
0,0 5,0
10,0 15,0 20,0
Dagen
De volgende tabel, welke gebaseerd is het document “Story Lines bestrijding en herstel bij overstromingen, ter ondersteuning van de voorbereiding op overstromingsrampen”, bevat enkele karakteristieken van type overstromingen, hoe de hulpverlening daarmee om moet gaan en wat dit betekent voor de inzet van middelen. Deze tabel geeft dus inzicht in het type rampgebied en de kenmerken van de daarbij behorende reddingsoperatie. Bij het verder uitwerken van reddingsoperaties door veiligheidsregio(s) is het aan te raden, samen met de waterkolom het overstromingstype nader uit te werken voor het eigen gebied.
22


   22   23   24   25   26