Page 26 - Handreiking Redden mens en dier
P. 26

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Type overstromings- scenario (Patroon)
Hulverleners
Middelen
Rivieren afwaterend
Omvang ramp in uitgewerkte casus
Beperkt. Hoewel veel kleine gebieden tegelijk kunnen overstromen is de afstand tot veilig gebied beperkt.
2600 getro enen. Vrijwel iedereen zal tijdig het gebied kunnen verlaten als men dat wil. De afstand tot veilig gebied is kort en er is geen belemmering vanwege de storm. Zet in op zelfredzaamheid waarbij mensen tijdens de hoogwatergolf (mits nog aanwezig in het gebied) wachten tot ze kunnen vluchten.
Evacuatiefractie 82%
Overstroming eerste week nog gaande.
Hulpverlening al tijdens dreiging proberen in te zetten en te positioneren.
In stedelijke kernen zal de complexiteit groter zijn (echter ook de vluchtmogelijkheden in gebouwen zijn groter).
Groot. De totale omvang van de overstroming
is beperkt, evenals het aantal achterblijvers. Veel middelen kunnen worden gemobiliseerd.
Rivieren bemalen
Omvang ramp in uitgewerkte casus
Groot tot redelijk. Tijdens dreigingsfase zijn grote
delen bedreigd, aantal doorbraken zal beperkt zijn. Evacuatiemogelijkheden zijn relatief goed, en er zijn geen belemmeringen door wind. Ook na doorbraak kan men het gebied verlaten.
120.000 getro enen. Concentreer achterblijvers zoveel mogelijk
op locaties nabij verdere vluchtmogelijkheden (om de logistiek te versimpelen) of schuillocaties waar men enige tijd kan verblijven.
Evacuatiefractie 56%
De onzekerheid in de beschikbare tijd tot een doorbraak (door onzekerheid in het moment van falen) kan aanleiding zijn voor een voorzichtige aanpak bij de evacuatie.
De e ecten van iets te lang doorgaan met evacueren zijn veel groter dan die van iets te vroeg stoppen. In combinatie met onzekerheid in het moment van falen is dit een bevestiging van de noodzaak om op tijd te starten met evacuatie.
Zet hulpverleners in op strategische locaties die lang
diep blijven. Stel deze op zoveel mogelijk voor de doorbraak zodat ze snel inzetbaar zijn.
Meer risico op onderkoeling, vaartijden lang en redding door middel van trucks lastig. Grote waterdieptes, relatief lange afstanden tot droog gebied.
Beperkt tot gemiddeld. Flinke gebieden kunnen worden getro en. Echter de wind leidt niet tot schade. Relatief veel mensen hebben het overstroomd gebied alsnog kunnen verlaten.
24


   24   25   26   27   28