Page 29 - Handreiking Redden mens en dier
P. 29

De kennis van het verloop van de overstroming in de eerste week na de overstroming kan benut worden door voor redden, vluchten en inzet van hulpverleners. Nuttige aanknopingspunten zijn:
1. Naast het strategisch opstellen van hulpverleners en middelen, is een prioritering voor inzet van belang voor de reddingsfase. De prioritering wordt belangrijker naarmate de opgave groter is.
2. Evacuatie voorafgaand aan een overstroming is primair gericht op het minimaliseren van het aantal slachto ers. Daarbij een mix kan zijn op basis van preventief, horizontaal evacueren (het bedreigde gebied uit) en verticaal evacueren - schuilen op een veilige plaats in het bedreigde gebied. In geval van verticaal evacueren worden
de overlevingskansen na een overstroming bepaald door de blootstelling aan water,
de afstand tot veilig gebied en de wijze van redding. Voor de blootstelling aan water is de locatie en omstandigheden van blootstelling van belang, het gaat hier dus om het type gebouw. Voor de afstand tot veilig gebied en de wijze van redding is met name het transport in de buitenlucht over water van belang. Er is dan een verhoogde kans op verdrinking en onderkoeling. Door slimmer te evacueren worden schuilplaatsen benut waarbij het redding proces makkelijker kan worden uitgevoerd. Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:
• De verschillende waterdieptes zoals beschreven onder paragraaf 2.2.5 Bij waterdieptes tussen de 0,5 en 1,5 meter is het vervoer door overstroomd gebied lastig. Bij kleinere waterdieptes kunnen vrachtwagens door het water rijden23. Echter moeten die er wel kunnen komen en ook weer vertrekken. Bij grotere waterdieptes kan er goed gevaren worden. Tussen de 0,5 en 1,5 m
• waterdiepte kan men ook varen maar is het risico op obstakels groot. Alhoewel bij een stormvloed mogelijk meer mensen achterblijven zijn in het ‘rivierengebied bemalen’ de afstanden groter.
3. Mensen op een veilige plek in het overstroomd gebied kunnen zichzelf in gevaar brengen tijdens pogingen het overstroomde gebied te verlaten. Het is daarom van belang om, indien mogelijk, duidelijke informatie te verstrekken bij mensen als basis voor zelfredzaamheid en wat niet te doen. Hoe kunnen achterblijvers de veiligheid vergroten?
23 Enkele voertuigen kunnen tot 75 cm water worden ingezet (o.a. van Defensie).
27


   27   28   29   30   31