Page 3 - Handreiking Redden mens en dier
P. 3

Handreiking
Redden van mens en dier t dens overstromingen
Hoe zet je de crisisbeheersings- organisatie in om ‘mens’ en ‘dier’ te redden tijdens een overstro- ming?
Abstract
Zodra Nederland te maken krijgt met een overstroming is
het belangrijk dat crisisbeheersingsorganisaties een plan hebben voor de reddingsoperaties. Deze handreiking geeft veiligheidsregio’s en hun crisispartners handvatten om inzicht te krijgen in de opgeschaalde crisisbeheersingsorganisatie
bij overstromingen, de relevantste partijen, bijstandsvraagstukken en informatie-uitwisseling bij ‘redden’ en handelingsperspectieven.
Tekst en redactie
Lizza van der Klei, Plan-B Crisismanagement
Projectleiding
Eddy van Well, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
1


   1   2   3   4   5