Page 31 - Handreiking Redden mens en dier
P. 31

3. Randvoorwaardel ke
processen
In het vorig hoofdstuk is beschreven hoe de reddingsoperatie eruitziet. In dit hoofdstuk komen de randvoorwaardelijke processen zoals: melding en alarmering, op- en afschaling, leiding en coördinatie, informatiemanagement en communicatie aan de orde. Deze worden in samenwerking met verschillende crisispartners verder opgepakt. Onderstaande crisispartners spelen daarin, naast de algemene kolom, de crisisorganisaties van veiligheidsregio’s en rijk, een belangrijke rol.
Waterbeheerders
Waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat en waterschappen hebben gedurende de watercrisis een steeds andere relevante rol. De verschillende ‘bijdragen’ zijn hier opgenomen.
Informatie Informatie
Water vrij Waterveilig
dreigend water actueel Waterbeleid
maken maken gebied getro en gebied
Defensie
Defensie is tijdens (de dreiging van) een overstroming breed inzetbaar voor zover mensen en middelen niet zijn ingezet bij missies in het buitenland. Onderstaande elementen zijn met name relevant voor de crisisbeheersing bij overstromingen.
Redden in overstroomd
gebied
Bewaken en beveiligen
Nationale reddingsvloot
Informatie dreiging water
Opvang
Informatie actueel
Waterbeeld
Capaciteiten/ middelen algemeen
Transport, lucht, water
en weg
De Nationale reddingsvloot is met name de eerste week na de overstroming relevant voor het redden van mensen in getro en gebieden.
Redden in overstroomd
gebied
29


   29   30   31   32   33