Page 32 - Handreiking Redden mens en dier
P. 32

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Spontane hulp inwoners
Na een overstroming zal men gebruik maken van spontane hulp van inwoners en betrokkenen. De spontane hulpverleners hebben vaak een emotionele binding met
het gebied. De spontane hulp moet daarom niet gecoördineerd, maar daar waar het mogelijk is, gefaciliteerd worden door hulpverleners – zo kan coördinatie door faciliteren plaatsvinden.
Spontane hulp bij redden
LNV en sectororganisaties vee
Het redden van vee is voor hulpverleners van ondergeschikt belang. LNV en de sectororganisaties helpen met name, samen met agrariërs het vee tijdig veilig te stellen. Onderstaande elementen zijn daarbij relevant.
Crisis- communicatie
agrariërs
Handelings- perspectieven agrariërs t.a.v.
vee
Evacuatie /
redden vee in Transport
overstroomd vee gebied
Internationale bijstand
Stalruimte elders
Internationale bijstand na een overstroming komt vaak pas na een week op gang. Het redden van mensen is in die fase steeds minder e ectief. Indien mogelijk, zou
je internationale bijstand voor de doorbraak van een dijk kunnen aanvragen. Dit is niet eenvoudig vanwege de onzekerheid ten aanzien van het voorspellen daarvan. Satellietbeelden van een overstroomd gebied kunnen wel direct via het LOCC worden opgevraagd.
Internationale bijstand vragen
bij redden
Internationale bijstand bij
redden
3.1 Melding en alarmering en opschaling
Informatie dreiging water
Informatie actueel
Waterbeeld
30


   30   31   32   33   34