Page 33 - Handreiking Redden mens en dier
P. 33

Aangezien de voorspelbaarheid van (dreigingen van) overstromingen laag is, is het moment om melding te maken, of te alarmeren en op te schalen niet te koppelen aan weersvoorspellingen en ook niet aan een aantal dagen voorafgaand aan de storm of het hoogwater. Een oplossing voor dit gegeven is de hoogwaterdreiging te melden of te alarmeren bij (dreigende) overstroming en vervolgens  exibel op te schalen. Diverse betrokken kolommen kunnen dit initiëren.
Regionale waterbeheerders
Veiligheidsregio’s
Landelijke waterpartners
Er kan opgeschaald worden door de (coördinerende) waterbeheerder als
deze aanleiding ziet. Bijvoorbeeld op basis van informatie van het LCO, Regionale Diensten van RWS, het DCC IenW of anderszins.
Er kan opgeschaald worden door de (coördinerende) veiligheidsregio als
deze aanleiding ziet. Bijvoorbeeld op basis van bijvoorbeeld operationele activiteiten, informatie
van het VenJ/ NCC, of maatschappelijke onrust.
Er wordt hoe dan ook opgeschaald bij opschaling van LCO naar “niveau 1 landelijke opschaling: “Regionale alarmering” (kleurcode geel)”
volgens het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen.
Ten behoeve van de opschaling worden contacten gelegd tussen waterbeheerders, veiligheidsregio’s en rijk. Opschaling van de (coördinerende) waterbeheerder kan leiden tot opschaling van de (coördinerende) veiligheidsregio en vice versa.
De opschalingsystematiek van de verschillende betrokken organisaties hebben
eigen criteria en benamingen. In onderstaande afbeelding is de opschaling van de waterbeheerders opgenomen24. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk om de melding en alarmering van relevante crisispartners vooraf goed te bespreken en gezamenlijk te borgen.
24 De fasering van Rijkswaterstaat is sinds 2020 aangepast. Een Corporate Crisisteam (CCT) wordt ingezet indien een incident strategische besluitvorming vraagt.
31


   31   32   33   34   35