Page 34 - Handreiking Redden mens en dier
P. 34

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Algemene kolom
Waterschappen
RWS (nat en droog)
ICCb/MCCb
Corporate Crisisteam CCT
Fase 3
Coördinerend RBT
RBT
W-CBT
Coördinatiefase 4
GBT
W-BT
Coördinatiefase 3
ROT
W-OT
Coördinatiefase 2
crisisteam Rijkswaterstaat (CT-RWS)
Fase 2
CoPi
W-AT
Coördinatiefase 1
Bestrijdingsteam
Fase 1
0/groen
geen dreiging, regulier beheer
1/geel
lichte dreiging
2/oranje
dreiging
3/rood
ernstige dreiding
3.2 Leiding en coördinatie
Overstromingsbestrijding vraagt een bij de aard en omvang van de overstroming passende leiding en coördinatie. In deze paragraaf wordt ingegaan op de leiding en coördinatie
ten aanzien van de reddingsoperatie vanuit veiligheidsregio’s in samenwerking met verschillende partijen:
• Binnen de veiligheidsregio’s
• Bovenregionale coördinatie
• Afstemming met de waterbeheerders, defensie, NRV en agrarische sector
• Voor aansturing van landelijke bijstand
• Om een goede aansluiting te hebben met spontane hulp
• Voor een goede ondersteuning van het onderdeel ‘redden’
32
GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4 GRIP 5
Lokaal Rgegionaal
Landelijk


   32   33   34   35   36