Page 37 - Handreiking Redden mens en dier
P. 37

Box 3.1 Ad hoc opschalingsvormen ter ondersteuning van landelijke en regionale crisisbeheersing
Mogelijk zal bij een (grote) overstroming ook gekozen worden voor de inzet van een ad-hoc ingestelde opschalingsstructuur - naast de formele opschalingsstructuren. Tijdens de coronacrisis werd bijvoorbeeld ter ondersteuning van de veiligheidsregio’s het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) ingericht. Onder aansturing van
de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en het LOCC-N functioneerde dit als multidisciplinair team met vertegenwoordiging van tal van organisaties, zoals Defensie, de politie, provincie, brandweer en het IFV.
Het LOT-C fungeerde als vraagbaak voor de aanpak van het coronavirus
- in aansluiting bij bestaande crisisstructuren. Het verbond de betrokken veiligheidspartners, vertaalde behoeften naar toepasbare producten en ondersteunde het openbaar bestuur en de veiligheidsregio’s in de samenwerking en uitvoering van de aanpak van Corona. Mede met een focus op het beheersen van de gevolgen die ontstaan door de getro en maatregelen.
Het LOT-C werkte in verbinding met alle veiligheidsregio’s, hulpdiensten en de rijksoverheid. Vragen werden beantwoord door deskundigen uit de verschillende secties Gezondheid en zorg, Continuïteit en schaarste, Scenario’s, plannen en handelingsperspectief, Bestuurs- en Partnersamenwerking, Samenleving en veerkracht in beeld en het Knooppunt Informatie en Communicatie.
Daarnaast kan worden gewerkt met een afstemmingsoverleg bij interregionale incidenten, zoals binnen het Convenant en Coördinatieplan van het gebied Dijkring 14-15-44. In box 3.2 is deze werkwijze beknopt weergegeven.
35


   35   36   37   38   39