Page 40 - Handreiking Redden mens en dier
P. 40

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen 3.2.5 Samenwerking met het ministerie van Defensie
Redden in overstroomd
gebied
Bewaken en beveiligen
Informatie dreiging water
Opvang
Informatie actueel
Waterbeeld
Capaciteiten/ middelen algemeen
Transport, lucht, water
en weg
Binnen het Nationale Operaties domein kent defensie een eigen opschalings-
command and control structuur. Het ministerie van Defensie heeft in het kader van het referentiekader regionaal Crisisplan geen eigenstandige processen. Defensie verleent ondersteuning ten behoeve van de civiele partijen als deze de benodigde expertise niet in huis hebben dan wel er sprake is van uitputting binnen de eigen kolom. In bovenstaande afbeelding staan (per pijl) relevante bijdragen van Defensie weergegeven tijdens (dreiging) van een overstroming. Liaisons nemen plaats in Regionaal Operationeel Team via de Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA) en op strategisch niveau kunnen Regionaal Militair Beleids- Adviseurs (RMBA) plaatsnemen in het Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam.
Communicatie verloopt in samenspraak met de veiligheidsregio alwaar defensie is ingezet. Binnen elk RMC is een communicatieafdeling aanwezig die actief contact zal zoeken met de communicatieafdeling van de veiligheidsregio. Dit geschiedt te allen tijde door tussenkomst van de regionaal militair operationeel adviseur.
Defensie zal altijd worden ingezet nadat hiervoor akkoord is vanuit de Minister van Defensie. De rol van defensie is dat zij te allen tijde opereert onder civiel gezag.
Defensie neemt als volgt deel in de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie van de veiligheidsregio:
• Alarmering Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA) door Meldkamer
bij GRIP 230;
• RMOA in Regionaal Operationeel Team;
• RMBA in Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam
• Na goedkeuring Minister van Defensie over inzet Defensie worden commandant(en)
van ingezette eenheden onder civiele hulpdiensten (en dus onder civiel gezag) geplaatst.
3.2.6 Samenwerking met de Nationale Reddingsvloot
Redden in overstroomd
gebied
Naast de waterbeheerders en defensie zijn de pelotons van de Nationale Reddingsvloot de andere bijzondere aanvulling op de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie bij overstromingen.
30 In veel veiligheidsregio’s gebeurt dit in geval van GRIP 2, afwijkingen per regio zijn mogelijk.
38


   38   39   40   41   42