Page 43 - Handreiking Redden mens en dier
P. 43

De combinatie van de structuren en professie van overheidshulp, en de dynamiek en kracht van spontane hulp, gaan echter niet vanzelf goed samen. Dit vraagt partnerschap
in verantwoordelijkheid aan beide zijden. Enerzijds vraagt het aan de zijde van de samenleving partnerschap in verantwoordelijkheid, passend bij de urgente en gevaarlijke situatie van (dreigende) overstroming. Spontaan hulp bieden betekent dat de hulp vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. In onderstaande tabel staat aangegeven hoe spontane hulp bij het redden kan worden ingezet.
Warme fase
REDDEN
Algemeen
Alle hulp is nodig
Spontane hulp
Vaartuigen
Opvang
Decentrale communicatie
Synergie overheidshulp en spontane hulp
Slimme taakverdeling Informatie verspreiden
Een overstroomd gebied is gevaarlijk om te betreden. De oriëntatie is lastig en er is
allerlei drijvend materiaal. Synergie ontstaat wanneer overheden de spontane hulp faciliteren. Daarbij is het van belang dat bij de spontane hulp geschetst wordt in welke omstandigheden en met welke faciliteiten gewerkt wordt. Bijvoorbeeld, wanneer mensen met vaartuigen het gebied ingaan: “maak een taakverdeling, professionals bieden hulp in de polder en spontane hulp gaat over de eerste zone direct langs de dijk. Zorg zelf voor voldoende eten en draag een reddingsvest” of “vaar met meerdere boten het gebied in, er is een gidsboot vanuit de overheden en inwoners volgen met hun boten” (Constructie ‘treintje’)32. Via de aanlandingsplaats kan spontane hulp ‘te water’ (indien mogelijk) aangemeld worden. De crux is dan dat spontane hulp niet wordt afgehouden, maar met een faciliterende overheid wordt ingezet. Tegelijkertijd is het goed te bese en dat het faciliteren decentraal gebeurt. Centrale aansturing zal in veel gevallen door de schade niet mogelijk zijn en ook niet wenselijk gezien de dynamiek van spontane hulp. Mogelijk is het aanbod van ‘spontane hulp’ en de inzet van die hulp met behulp van apps of een dienst als Marktplaats te coördineren.
3.2.9 Coördinatie van internationale bijstand
Het LOCC kan op verzoek van veiligheidsregio’s Internationale Bijstand regelen. Het LOCC zal dan Host Nation Support opstarten. Als hier sprake van is, is er sprake van een zeer grote calamiteit waarbij het LOCC-N (Nationaal) geë ectueerd zal zijn. Er is dan ook sprake van een opschaling van de Rijkscrisisstructuur. De Minister van Justitie en Veiligheid zal -in mandaat- schaarse hulpmiddelen alloceren.
Internationale bijstand vragen
bij redden
Internationale bijstand bij
redden
Het LOCC operationaliseert in dat geval de bijstand uitvraag en regelt de opvang en inzet van buitenlandse teams. Het LOCC plaatst een mobiel kantoor, daar waar het nodig is. De hulptroepen kunnen zich daar melden. Het LOCC stuurt de hulptroepen door naar regionale teams.
32 Daar waar nodig kan spontane hulp gekoppeld worden aan de NRV, brandweer, politie en defensie
41


   41   42   43   44   45