Page 44 - Handreiking Redden mens en dier
P. 44

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Vervolgens worden ze onder regionaal commando ingezet. Via de brandweer worden deze hulptroepen gekoppeld aan de hoofdstructuur van de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. In samenwerking met Defensie worden de hulptroepen regionaal ingezet met regionale middelen.
Ook contact en verblijfplaats gedurende de inzet, loopt vanaf dat moment via contactpersonen in de regio. Regionaal wordt gezorgd voor een aansluiting op de crisisorganisatie, en faciliteiten.33
In box 3.3 is de organisatiestructuur weergegeven van de bijstand organisatie van de Verenigde Naties.
Box 3.3 Organisatiestructuur bijstand VN
• Host Nation Support = opvang en inzet buitenlandse teams
• Rol LOCC of USAR
Management
Situation
Assessment
Information Management
Media
Liaison Safety & Security
Support
Administration
Tele- communications
Facilities
Operations
Coordination Celis (USAR, FMT, Logistics, etc.)
Other response Teams/ Elements (e.g. Clusters)
Sub-OSOCC(s)
RDC(s)
33
Handboek Bijstand, Deel 3: Inkomende Buitenlandse Bijstand, Versie december 2010
42


   42   43   44   45   46