Page 47 - Handreiking Redden mens en dier
P. 47

6. Eenheden die grotendeels zelfstandig in een gebied aan het redden zijn zullen het best gestuurd worden volgens het principe van ‘Swarming’. ‘Swarming’: ‘zwermen’, analoog aan zwermen vogels en scholen vissen die synchroon en autonoom bewegen, zonder dat er een duidelijke leiding lijkt te zijn. Zwermen is een  uïde vorm van commandovoering, waarbij de bevelvoerders en hun manschappen een grote mate van autonomie toebedeeld krijgen om op die wijze e ectief het incident te kunnen bestrijden. Hulpverleners worden met duidelijke uitgangspunten het veld ingestuurd, en gaan met die uitgangspunten aan de slag35. Een leidinggevende van de redders kan in het veld optreden als ‘On Scene Coordinator’.
Swarming moet ondersteund worden door voldoende aanvulling van resources. Daarnaast kunnen door de zelfstandig opererende eenheden (of door andere informatie) situaties worden geïdenti ceerd die een andere vorm van sturing vragen – bijvoorbeeld bij situaties die een specialistischer inzet vereisen.
In dat geval kan worden overgegaan op meer specialistische sturing (bijvoorbeeld: een specialist op het gebied van gevaarlijke sto en bepaalt de aanpak) of een hiërarchischer sturingsvormen (bijvoorbeeld als een zorginstelling in het overstroomde gebied is gelegen)
Copi Noord
Aanlandings plaats 1
Aanlandings plaats 2
Aanlandings plaats 3
Stedelijk
Aanlandings plaats 8
Landelijk
Copi West
Stedelijk
Aanlandings plaats 4
Aanlandings plaats 5
Copi Zuid-Oost
Aanlandings plaats 7
Aanlandings plaats 6
35
Swarming wordt ook toegepast bij INSARAG-inzetten door USAR en is ook onderzocht in de studie ‘Situationele commandovoering bij de brandweer’, drs. J.C. Hazebroek MCPm, 2015.
45


   45   46   47   48   49