Page 48 - Handreiking Redden mens en dier
P. 48

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
7. Omdat redden veelal zal gebeuren met behulp van kleine, relatief langzame boten
is het wenselijk dat geredden overstappen naar andere vervoersmiddelen indien mogelijk. Dit mede omdat deze vervoersmiddelen meer beschutting bieden. Een aantal opties voor combinatie van vervoersmiddelen is opgenomen in onderstaande afbeelding36. Of deze combinaties mogelijk zijn is afhankelijk van de waterdiepten en de beschikbaarheid van materiaal.
36 Bron: Kopmodule “Redding en evacuatie bij overstromingen” NRV 2019
46


   46   47   48   49   50