Page 5 - Handreiking Redden mens en dier
P. 5

Inhoud
1. Waarom deze handreiking? 5
1.1 Doel 5
1.2 Doelgroep 5
1.3 Uitgangspunten 6
1.4 Relatie met andere handreikingen 8
1.5 Resultaat en gebruik van de handreiking 9
1.6 Leeswijzer 9
2. Redden van mens en dier 11
2.1 2.2
2.3
Omschrijving van de taak redden van mens en dier 11
Noodzakelijke stappen bij aanpak reddingsoperatie 12
2.2.1 Samenstellen van geprepareerde informatie 12
2.2.2 Verkenning overstroomd gebied 14
2.2.3 Zonering van het getro en gebied 14
2.2.4 Reddingsopgave en reddingscapaciteit in beeld 15
2.2.5 Redden rondom schuilplekken en publieke schuillocaties 16
2.2.6 Afstemming met planning ‘watervrij maken van gebied’ 20
Relevante elementen voor een succesvolle organisatie reddingsoperatie 21
2.3.1 Passende reddingsoperatie per overstromingstype 21
2.3.2 Veiligheid 25
2.3.3 Backwards planning 25
2.3.4 Verschillende fasen van reddingsoperatie 26
2.3.5 Overige factoren voor succes 26
3. Randvoorwaardelijke processen 29
3.1 3.2
Melding en alarmering en opschaling 30
Leiding en coördinatie 32
3.2.1 Leiding en coördinatie binnen veiligheidsregio’s 33
3.2.2 Bovenregionale coördinatie 34
3.2.3 Coördinatie bij incidentbestrijding op het water 37
3.2.4 Samenwerking met waterbeheerders 37
3.2.5 Samenwerking met het ministerie van Defensie 38
3.2.6 Samenwerking met de Nationale Reddingsvloot 38
3.2.7 Samenwerking met het ministerie van LNV en sectororganisaties 39
3.2.8 Coördinatie van spontane hulp 40
3.2.9 Coördinatie van internationale bijstand 41
3.2.10 Leiding en coördinatie in het overstromingsgebied 43
Informatiemanagement 48
3.3.1 Informatie voor een succesvolle reddingsoperatie 50 3.3.2 Hulpmiddelen voor informatie-uitwisseling in een getro en gebied 53 Communicatie met getro enen 53 Afschalen 55
3.3
3.4 3.5
3


   3   4   5   6   7