Page 50 - Handreiking Redden mens en dier
P. 50

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen 3.3 Informatiemanagement
Wat betreft informatiemanagement wordt opgemerkt, dat tijdens de rampenbestrijding de bestaande structuren worden gebruikt. Wel zal het team dat informatiemanagement vormgeeft qua capaciteit op niveau moeten worden gebracht vanwege de kwantiteit van informatie en validering van informatie.
Hieronder is een organogram informatiemanagement bij watercrises opgenomen. Alle gremia die in de cirkel zijn opgenomen maken onderdeel uit van de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie tijdens grote watercrises. Met elkaar stellen ze een actueel totaalbeeld op. Alle gremia met een blauwe kleur zijn betrokken bij het ROT. Donkerblauwe gremia (interregionale Regionale Crisisteam van RWS en het interregionale Waterschaps operationeel Team van waterschappen) bepalen met name het actueel waterbeeld op basis van geprepareerde waterpatronen en verkenning in het veld. Daarnaast wordt
via informatie van verkenners van verschillende crisispartners het actueel waterbeeld aangevuld en compleet gemaakt.
(I)WBT (WSen)
AC GHOR
AC POL
Organogram informatiemanagement crisisorganisatie bij watercrises
GMK
Actueel Totaal beeld LCMS
COPI
CoPI’s
(I)ROT
CCT (RWS)
RBT’s (VRs)
(I)RBT
Andere
vitale ICT,
O.a. Electriciteit,
partijen Drinkwater
AC BRW
Inter nat.
AC Gemeente
(I)RCT (RWS)
(I)WOT
RCT (RWS)
WOT’s (WSen)
WMCN
Min.def
38
De “andere vitale partijen” voegen de impact van de watercrises op hun sector aan. Deze partijen zijn voor het overzicht niet uitputtend opgenomen. De grijze gremia (bolletjes) zijn vertegenwoordigd binnen de gremia die zijn opgenomen in de cirkel38. Het ministerie van LNV kan in deze werkwijze worden opgenomen als de situatie daarnaar vraagt. Het actueel totaalbeeld van het LCMS wordt dan ook aangevuld met informatie over het redden van dieren. Op tactisch en operationeel niveau verdient het de voorkeur om te werken met een aangewezen functionaris die de rol van leidinggevend dierenarts invult.
Bron: Gids Informatie-uitwisseling bij overstromingen en ernstige wateroverlast, Water en Evacuatie, 2017
48


   48   49   50   51   52