Page 53 - Handreiking Redden mens en dier
P. 53

Binnen de hierboven beschreven sectie multidisciplinaire informatiemanagement realiseert men ‘informatieproducten redding’ voor verschillende organisatieniveaus binnen de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie, namelijk: strategisch niveau, tactisch niveau, operationeel niveau en voor getro enen. Daarnaast worden er informatieproducten opgesteld voor hulpverlening en getro enen die veelal gericht zijn op handelingsperspectieven en inzet van spontane hulp. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen waarin in beeld wordt gebracht welke elementen uit de beschikbare informatie, voor de verschillende doelgroepen relevant zijn.
Onderstaande afbeelding laat zien hoe de verkenning vanuit verschillende partijen leidt tot verschillende informatieproducten.
Van verkenning naar informatieproducten tijdens redding
Informatie verzamelen verkenning
Defensie
Waterkolom
Hulpverlening in gebied
BRW
Overig
Informatie (multi)
crisisbeheersings- organisatie: veiligheid, prioriteren, coördineren resourcemanagement
Informatieproducten doelgroepen vormgeven
Informatie spontane hulp: veiligheid, faciliteren, coördineren
Informatie getro en:
veiligheid, handelings- perspectieven, verwachtingen (verschillende zones)
51


   51   52   53   54   55