Page 54 - Handreiking Redden mens en dier
P. 54

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Box 3.4 Duur van de overstroming kleine kans - In onderstaande afbeelding uit de Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast is de verwachte overstromingsduur weergegeven na het optreden van scenario’s met een kleine kans van voorkomen opgenomen (analoog aan de scenario’s kleine kans uit de provinciale risicokaart). Daarbij moet gedacht worden aan scenario’s van het falen van de primaire keringen, kans ordegrootte 1:1.000 tot 1:10.000 per jaar.
52


   52   53   54   55   56