Page 55 - Handreiking Redden mens en dier
P. 55

3.3.2 Hulpmiddelen voor informatie-uitwisseling in een getro en gebied
Voor het uitwisselen van informatie in en rondom het getro en gebied zijn diverse middelen inzetbaar. Tegelijk is de verwachting dat reguliere communicatie niet
of slechts beperkt werkt. Informatie uit het gebied naar de hulpverleners en hun coördinatiecentra krijgen wordt daardoor bemoeilijkt.
Met name voor het doorgeven van waarnemingen door hulpverleners en inwoners dienen niet-reguliere middelen worden ingezet. Daarbij zijn er een aantal alternatieven:
• Werken met ordonnansen: het doorgeven van boodschappen middels fysieke
• overdracht, spraak en briefjes
Inzet van Dares40
• Opbouwenvanspeci ekeradionetwerken
• Gebruik van alternatieve radionetwerken, zoals bijvoorbeeld marifonie
• Defensie kan communicatiesystemen inzetten en SATCOM.
• Het zoveel als mogelijk openstellen van ‘hotspots’, zowel publiek als particulier
Een hotspot is een locatie waar draadloos internet (wi ) wordt aangeboden. Soms is
dit gratis, soms moet u betalen om te kunnen internetten. Een hotspot heeft vaak een inlogpagina waarop u terecht komt zodra u verbinding maakt met het netwerk. Hier logt u in
• om te kunnen internetten.
Gebruik van alternatieve Apps; sommige regulier in gebruik (whatsapp e.d.), sommige niet regulier gebruikt maar wel snel inzetbaar (bv. Zello, een app die een mobiele
• telefoon inzetbaar maakt als walkietalkie)
Mogelijk zijn er ook applicaties voor decentrale coördinatie van hulpvraag en hulpaanbod vanuit het principe many to many (zoals marktplaats) voor inzet van professionele en spontane hulp, of kan deze tijdens een crisis op korte termijn ontwikkeld worden.
3.4 Communicatie met getro enen
Zoals in paragraaf 3.1 is aangegeven, is bij alarmering en tijdens een reddingsoperatie informatie-uitwisseling met getro enen belangrijk. Aangesloten wordt dan bij de strategie die in de Handreiking Samenredzaamheid tijdens overstromingen en wateroverlast staat beschreven41, namelijk: actief, inhoudelijke informatie & doorverwijzen, persoonlijk & samen, positioneren door middel van verbinden en samenwerken. De veiligheidsregio verzamelt voor deze informatie- uitwisseling relevante informatie. De tabel in bijlage 5 geeft een overzicht aan relevante informatiebronnen, welke benut kunnen worden voor het opstellen van communicatieboodschappen.
Naast inzet van sociale media kunnen ook hulpverleners ingezet worden voor publieksvoorlichting42 en informeren betrokken inwoners (Informatie het gebied in, informatie gebied uit).
40 DARES staat voor Dutch Amateur Radio Emergency Service. DARES bestaat uit een groep deelnemers (meestal zendamateurs) die inzetbaar zijn als er problemen zijn met de reguliere communicatievoorzie- ningen van de hulpdiensten voor Openbare Orde en Veiligheid. DARES heeft convenanten afgesloten met verschillende veiligheidsregio’s.
41 Op pagina 31
42 Denk bijvoorbeeld aan radio’s op accu,  yers en fysieke informatiepunten (IFV, 2018)
53


   53   54   55   56   57