Page 6 - Handreiking Redden mens en dier
P. 6

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
4. Resourcemanagement en belangrijke partners 57
4.1 Capaciteit van multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie veiligheidsregio 57
4.2 Rol LOCC 59
4.3 Capaciteiten Nationale reddingsvloot 60
4.4 Capaciteiten voor Search and Rescue 62
4.5 Capaciteiten van het ministerie van Defensie 62
4.6 Capaciteiten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 63
4.7 Capaciteiten van waterschappen 63
4.8 Capaciteiten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 64
4.9 Capaciteiten Rode Kruis 65
4.10 Capaciteiten spontaan hulpaanbod 65
4.10.1 Samenredzaamheid 65
4.10.2 Spontane hulp 66
4.11 Capaciteiten internationale bijstand 66
Supplement: Benodigde borging nieuwe ontwikkelingen 69 Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen 71 Bijlage 2 Overzicht van gerelateerde handreikingen 73 Bijlage 3 Aanlandingsplaatsen, publieke schuillocaties en schuilplaatsen 75 Bijlage 4 Assesment Search and Rescue-levels Overstromingen 78 Bijlage 5 Overzicht elementen informatieproduct voor verschillende doelgroepen 81 Bijlage 6 Hulpmiddelen, handen en hersenen 84 Bijlage 7 Evacuatie gezelschapsdieren en vee 87 Bijlage 8 Begrippen- en afkortingenlijst 90
4


   4   5   6   7   8