Page 63 - Handreiking Redden mens en dier
P. 63

OvD’s en bevelvoerder/leider reddingsgroep van brandweer en reddingsbrigade zijn opgeleid om leiding te nemen over reddingsgroep tijdens overstroming. Het actiecentrum Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LVR) alarmeert de eenheden en faciliteert en ondersteunt de inzet. Inzet vindt plaats op basis van een (door de veiligheidsregio’s aan het LOCC gestuurd) bijstandsverzoek.
Het kaartje geeft de samenstelling en aantallen weer van de nationale reddingsgroepen per veiligheidsregio. Hierbij zijn in de oranje gekleurde regio’s
de reddingsgroepen ondergebracht bij de Reddingsbrigade, in de roodgekleurde regio’s worden deze geleverd vanuit de brandweer, bij de oranjerode regio’s zijn er reddingsgroepen van zowel de Reddingsbrigade als de brandweer en werken deze samen. Er zijn drie regio’s die niet deelnemen aan de Nationale Reddingsvloot. Deze hebben namelijk géén overstromingsrisico.
61


   61   62   63   64   65