Page 64 - Handreiking Redden mens en dier
P. 64

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
4.4 Capaciteiten voor Search and Rescue
Hoewel SAR (Search and Rescue) het zoeken en redden van drenkelingen op groot water betreft, zijn ook vanuit de hiervoor ontwikkelde inzetprocedures een aantal afspraken en werkwijzen te gebruiken bij het redden in een overstroomd gebied.
Een SAR-actie wordt in reguliere omstandigheden afhankelijk van de procesverantwoordelijke worden gecoördineerd vanuit het Kustwachtcentrum, vanuit de GMK, of vanuit een verkeerspost. De ingezette eenheden opereren onder de afgesproken leiding en coördinatie50.
De SAR-dienst kan voor de uitvoering van de genoemde taak de volgende eenheden inzetten:
• Reddingboten
• Duikteams
• Vliegende reddingseenheden, bestaande uit een of meer patrouillevliegtuigen en/of helikopters.
Als de SAR-procedure of elementen van SAR-procedures worden ingezet tijdens een overstroming is het een optie om in het overstroomde gebied te werken met een ‘On scene coordinator’.
4.5 Capaciteiten van het ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie kan veel bijstand verlenen bij de reddingsoperatie. Hieronder worden enkele onderdelen genoemd die Defensie kan inzetten. Deze onderdelen zijn terug te vinden in de Catalogus Nationale Operaties 2019.
• Redden: duikers, geneeskundige ondersteuning
• Technische ondersteuning: satellietcommunicatie, mobiel telefoonsysteem
• Mobiliteit: voer, vlieg en vaartuigen
• Construeren: noodbruggen, noodvlotten, wegen(matsysteem), pontons, vlotten,
• veerpont, vaartuigen als drijvend werkplatform
• Situational awareness: beeldmateriaal van rampgebied
• Personele capaciteiten
• Beveiligen
• Bewaken van publieke schuillocaties
• Opvangen
• Primaire levensbehoeften
Transport: rups en wielvoertuigen voor transport binnen rampgebied
Defensie werkt samen met de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat
in voorbereiding op waterveiligheid. Sinds 2018 is deze voorbereiding op overstromingen vastgelegd en geborgd. Defensie kan binnen dit verband ook materiele en personele ondersteuning leveren.
Daarnaast zal het overstromingsgebied afgezet/bewaakt worden. Naast (vrijwillige) politie is een defensie-eenheid met een maximale omvang van een bataljon gegarandeerd beschikbaar voor de bewaking en beveiliging van objecten, gebieden, routes en grenzen. Daarnaast biedt Defensie in het kader van bewaken en beveiligen de inzet van: mobiele grondradarsystemen en kleine onbemande vliegtuigen.
50 Bron: p. 68 van het Handboek incidentbestrijding op het water, IFV, 2015
62


   62   63   64   65   66