Page 69 - Handreiking Redden mens en dier
P. 69

Nederland kan gebruik maken van European Union Civil Protection Mechanism (UCP). Internationale bijstand kan in de vorm van modules (Flood Rescue boat operation), UCP Teams (European Medical Corps) en middelen. Voor goede informatie over het rampgebied kunnen via de Copernicus Emergency Service satellietkaarten worden aangeleverd. De coördinatie lig bij het European Emergency Respons Capacity (ERCC) in Brussel. Het LOCC is hiervoor in Nederland contactpersoon.
Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de ‘International search and rescue advisory group’ (INSARAG) van de Verenigde Naties. Deze kan Urban search and rescue (USAR) leveren. De volgende onderdelen van USAR zijn bij overstromingen mogelijk interessant:
• Managementteams
• Zoek Teams (o.a. zoeken met honden)
• Technische reddingteams, voor bijvoorbeeld water en ijs redding
• Medische teams
• Logistieke hulp
• Middelen
UN-OSOCC= on-site operations coordination centre: VN-commandopost
67


   67   68   69   70   71