Page 73 - Handreiking Redden mens en dier
P. 73

B lage 1
Geraadpleegde bronnen
• A Guide to Public Alerts and Warnings for Dam and Levee Emergencies, Dennis S. Mileti, Ph.D. en John H. Sorensen, Ph.D. US Army Corps of Engineers riskmanagement
• center 2015
Aanpak voedseldistributie in geval van schaarste voor Veiligheidsregio’s
• (tussendocument), LOCC (voor landelijk overleg coördinatoren Bevolkingszorg), 2019 Besluitvoorstel Raad Directeuren Veiligheidsregio d.d. 15 juni 2018 ten aanzien van
• Inrichting nationale Reddingsvloot
Bijstand en ondersteuning politie, Factsheet Nationaal Coördinator
• Terrorismebestrijding en Veiligheid, Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum, 2015 Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg, Factsheet Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Landelijk Operationeel
• Coördinatiecentrum, 2015
• Boottype rampenvloot na 2010, CBR, 2008
Brochure European Civil Protection en Humanitarian Aid Operations, European
• Commission, 2019
• Catalogus Nationale Operaties 2019, ministerie van Defensie, 2019
• Coördinatieplan (dreigende) overstroming Dijkringen 14, 15 en 44, versie 2014
Crisisplan veiligheidsregio “X” 2011-2014, Deel II Multidisciplinair
• Resourcemanagementproces 2013
• Deelrapport Nafase, Taskforce Management Overstromingen, 2009
• Deelrapport Planvorming, Taskforce Management Overstromingen, 2009
Farm evacuation coe cient: a novel indicator in veterinary crisis management, door
• Joris Wijnker, 2018. Veterinary Record, Apr 21;182(16):462 DOI: 10.1136/vr.104464
Flood rescue concept of operations, Department for Environment, Food & Rural A airs,
• 2019
• Gids Informatie-uitwisseling bij overstromingen en ernstige wateroverlast, IFV, 2017
• Handboek bijstand, deel 1 Nationaal, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011
Handboek bijstand, deel 3 Inkomende buitenlandse bijstand, Ministerie van Veiligheid
• en Justitie, 2010
• Handboek Incidentbestrijding op het water, IFV, 2015
Handreiking handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast, van
• project Water en Evacuatie 2017
Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast,
• Project Water en Evacuatie, 2017
Handreiking impactanalyse overstromingen en ernstige wateroverlast voor
• veiligheidsregio’s, Project Water en evacuatie, 2017
Handreiking Koppelen van reddingsoperatie aan publieke schuillocatie, Handvatten
voor de reddingsoperatie van hulpdiensten rond publieke schuillocaties tijdens
• (dreigende) overstromingen, Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden, 2020
Handreiking Samenredzaamheid bij overstromingen en ernstige wateroverlast, Project
• Water en Evacuatie, 2017
Handreiking Samenredzaamheid bij overstromingen en wateroverlast, Project Water en Evacuatie, 2017
71


   71   72   73   74   75