Page 78 - Handreiking Redden mens en dier
P. 78

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Ook zijn uitgangsstellingen (UGS) toegevoegd aan de aanlandingsplaatsen. Op deze locaties kunnen hulpverleners verzamelen voor grootschalige inzet. Afhankelijk van het dreigingsscenario kan bepaald worden of een locatie geschikt is of niet. Indien een locatie kan overstromen zijn deze bijvoorbeeld niet geschikt als UGS voor de reddingstrategie (als zijn hiervoor ook de publieke schuillocaties voorzien).
Publieke schuillocaties
Publieke schuillocaties zijn erop gericht op grote groepen mensen een schuilplaats te bieden. Het onderzoek Floodprobe (2013) heeft in kaart gebracht dat voor een verblijf van enkele dagen tot een week of meer 3,72 m2 per persoon nodig is aan vloeroppervlak. Publieke schuillocaties zijn primair gericht op overleven. Voorzieningen in een
publieke schuillocatie kunnen de leefbaarheid vergroten. Aanwezigheid van dergelijke voorzieningen kan ook worden gebruikt om de aantrekkelijkheid om naar een publieke schuillocatie te gaan te vergroten. Eerder wetenschappelijk onderzoek (Terpstra 2009)
en bevolkingsonderzoek op het Eiland van Dordrecht (Terpstra en Vreugdenhil 2015) laat zien dat mensen de voorkeur geven om in de eigen woning te blijven, maar in publieke schuillocaties wel een alternatief zien. Naarmate publieke schuillocaties aantrekkelijker worden gepresenteerd (en dus als er voorzieningen zijn) worden deze aantrekkelijker om heen te gaan. De bereidheid is er dus zowel om te schuilen in de eigen woning als in een publieke schuillocatie.
In het Programma van eisen voor publieke schuillocaties59 is opgenomen dat schuillocaties worden uitgevoerd met voorzieningen tussen de basis en de basisplus zoals hieronder weergeven in de afbeelding.
Shelter
Shelter
Shelter
Een Basis schuillocaties: Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van gebouwen die er al zijn of worden ontworpen op basis van andere functies
Een Basis plus schuillocaties: Hierbij
ligt de focus op het vergroten van de overlevingskansen van mensen en investeringen en levenstandaarden
Een Basis plus plus schuillocaties: In deze schuillocatieis het voorzieningenniveau zodanig dat het normale leven (voor zover mogelijk) door kan gaan, waarbij het verblijf in de schuillocatie geen beperkingen geeft.
59 Bron: Programma van eisen schuillocaties bij ernstige wateroverlast en overstromingen, Deltaprogram- ma Rijnmond Drechtsteden, 2019
76


   76   77   78   79   80