Page 79 - Handreiking Redden mens en dier
P. 79

Er wordt van uitgegaan wordt dat gebouwen zoals ze zijn ontworpen aangevuld
worden met enkele maatregelen (en mogelijk investeringen) gericht op een minimale levensstandaard. Voor een geslaagde reddingsoperatie rond de publieke schuilplek is met name noodstroom, noodverlichting, een informatiepunt (zoals borden en/of een omroepinstallatie) en communicatiepunt (bv. Satelliettelefoon), van belang. Deze maken onderdeel uit van de locatie.
Bevolkingszorg van de gemeente bereid de ontwikkeling van deze schuillocatie in samenwerking met de beheerder van de locatie voor en is ook verantwoordelijk voor uiteindelijk inzet van deze publieke schuillocaties bij een (dreigende) overstroming.60
De inzet van een publieke schuillocatie bij (dreigende) overstromingen wordt bij de publieke schuillocatie gecoördineerd door de beheerder daarvan, of door een medewerker van de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. Afhankelijk van de situatie ter plaatste, kan iemand van bevolkingszorg, brandweer, politie of defensie de coördinatie
op de locatie overnemen. Deze coördinerende rol, die door een beheerder of een medewerker van de crisisbeheersingsorganisatie wordt ingevuld, wordt voor het gemak in deze handreiking ‘locatiecoördinator’ genoemd. Voor een uitgebreide beschrijving van het redden rond publieke schuillocaties wordt verwezen naar de Handreiking Koppelen van reddingsoperatie aan publieke schuillocatie.
Schuilplaats in woning
Schuilplaatsen in de woningen kunnen worden benut mits deze droog zijn. Gezinnen kunnen in deze woningen schuilen, eventueel samen met buren en of vrienden. Een schatting van de mogelijke schuilplaatsen is gemaakt op basis van de aanpak in LIWO (en overstroomik). Op basis van het AHN, de waterdiepte, het BAG en een gemiddelde verdiepingshoogte van 3 meter is per eenheid in het BAG een schatting gemaakt of dit object nog een droge verdieping heeft.
60 Bron: Handreiking Koppelen van reddingsoperatie aan publieke schuillocatie, Handvatten voor de reddingsoperatie van hulpdiensten rond publieke schuillocaties tijdens (dreigende) overstromingen, Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden, 2020
77


































































































   77   78   79   80   81