Page 80 - Handreiking Redden mens en dier
P. 80

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
B lage 4
Assesment Search and Rescue-levels Overstromingen
ASR-levels
Level 0
Onderzoek van het getro en gebied voor inzet
• Analyse van het bedreigde of overstroomde gebied
Acute fase
Level 1
Globaal onderzoek van het gebied • verkenning van het gebied
Level 2
Onderzoek van de deelgebieden
• uitgebreid onderzoek van het getro en gebied in
Gestructureerde fase
Level 3
Snelle SAR-acties
• gestructureerde redding met focus op maximale
capaciteit tegen in verhouding kleine inspanning
Level 4
SAR- activiteiten die speci eke sturing of expertise behoeven.
Level 5
Volledig dekkende SAR en berging
Afbouw en overdracht
Wide Area Assessment
De nitie en doel
Uitvoering – wanneer en door wie
1
Eerste survey van het getro en gebied met als doel:
Aard en omvang incident bepalen
Soort, locatie en type schade in kaart brengen Inschatten urgente behoeften
Bepalen doelen
Identi ceren generieke risico’s Identi ceren problemen Bepalen uitgagsstellingen en coördinatiepunten.
Op afstand uitgevoerd door verkenners. Op basis van voorbereide informatie.
78
Assesment, search and rescue level


   78   79   80   81   82