Page 82 - Handreiking Redden mens en dier
P. 82

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Full Search and Rescue
De nitie en doel
Uitvoering – wanneer en door wie
4
In deze fase wordt ingezet op volledige redding van alle in het gebied achtergebleven overlevenden.
Het is te verwachten dat ASR-level 4 op slechts een beperkt aantal plekken noodzakelijk is.
Hulpverlening vanuit diverse disciplines en met speci eke expertise is noodzakelijk.
Speci eke, aan de redding gekoppelde leiding en coördinatie is noodzakelijk; bv:
- Hiërarchische sturing - Specialistische sturing
Total Coverage Search and Recovery
De nitie en doel
Uitvoering – wanneer en door wie
5
Fase 5 is gericht op het bergen van overleden slachto ers en is de start van de herstelfase.
Mogelijk worden ook in deze fase nog ‘wonderen’ verricht.
Eventueel kan in deze fase (nogmaals) alle infrastructuur worden nagezocht.
In deze fase is een uitgebreide brie ng van de ingezette teams en loggen en coördinatie noodzakelijk.
In deze bijlage is een overzicht van elementen uit de verschillende informatiebronnen opgenomen, die voor de verschillende doelgroepen relevant zijn. Omdat we in deze handreiking focussen op de reddingsoperatie, gaan we ervan uit dat het tactisch niveau op
80
Assesment, search and rescue level Assesment, search and rescue level


   80   81   82   83   84