Page 83 - Handreiking Redden mens en dier
P. 83

B lage 5
Overzicht elementen informatie- product voor verschillende doelgroepen
basis van hun informatie op strategisch niveau adviseert. In onderstaande tabel wordt het strategisch niveau niet expliciet uitgewerkt.
Elementen informatieproduct
Tactisch niveau
Operationeel niveau
Getro enen, hulpverleners
1. Geprepareerde informatie
Waterpatronen van waterbeheerders (waterschappen en RWS/ WMCN)
Enkel gebruiken door waterbeheerders als aanvulling op actueel waterbeeld om voorspellend scenario te schetsen. Niet als ‘informatieproduct’ delen binnen multidisciplinaire crisisbeheersing.
Gebied checken in hoeverre patronen aansluiten bij reële overstroming
Eerste indicatie situatie in gebied
Impactanalyse
Scenario’s, prioriteiten n.a.v. analyse
Capaciteiten inschatting
Handelingsperspectief
Handelings Perspectief (Handreiking)
Tactische keuzes en prioriteiten
Prioriteiten
Handelingsperspectief
Overzicht publieke schuillocaties
Tactische keuzes en prioriteiten
Prioriteiten
Handelingsperspectief
Vitale infrastructuur
Tactische keuzes en prioriteiten
Plan van aanpak
Handelingsperspectief
Dieren inventarisatie van agrarische bedrijven
Tactische keuzes en prioriteiten
Prioriteiten
Handelingsperspectief
Kaartmateriaal gebied
Alternatief bij planvorming
Tijdens operationele inzet
Handelingsperspectief
81


   81   82   83   84   85