Page 84 - Handreiking Redden mens en dier
P. 84

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Elementen informatieproduct
Tactisch niveau
Operationeel niveau
Getro enen, hulpverleners
2. Actueel waterbeeld: Luchtfoto’s Satellietbeelden Beelden ‘veld’
Sociale media
Voorspellend scenario, beeld bij gebied getro enen, prioriteren reddingsoperatie
Go/no go area gekoppeld aan tijd en ruimte, prioriteren redden
Go/no go area gekoppeld aan
tijd en ruimte bij handelingsperspectief
Defensie: Situational awareness: beeldmateriaal van rampgebied
Actuele waterbeeld in kaart brengen voor reddingsoperatie (lucht, water)
Informatie over waterbeeld voor operationele plannen
Handelingsperspectief
Elementen informatieproduct
Tactisch niveau
Operationeel niveau
Getro enen, hulpverleners
Waterbeheerders
Actuele duiding waterbeeld, voor reddingsoperatie
Waarnemen in het ‘veld’. Informatie over waterbeeld. Relevant voor operationele plannen
Handelingsperspectief
USAR: Satellietkaarten via Copernicus Emergency Service
Actuele waterbeeld in kaart brengen voor reddingsoperatie
Informatie over waterbeeld voor operationele plannen
Handelingsperspectief
Drones Brandweer
Actuele waterbeeld in kaart brengen voor reddingsoperatie
Informatie over waterbeeld voor operationele plannen
Handelingsperspectief
Beelden vanuit de lucht andere partijen
Actuele waterbeeld in kaart brengen voor reddingsoperatie
Informatie over waterbeeld voor operationele plannen
Handelingsperspectief
Elementen informatieproduct
Tactisch niveau
Operationeel niveau
Getro enen, hulpverleners
3. Actuele totaalbeeld
Gemeenten
Informatie m.b.t. taken binnen ‘reddingsoperatie’. Schuilplekken e.d., zelfredzaamheid bevorderen, communicatiewijze
Informatie over communicatie, publieke zorg, omgevingszorg, informatie
Crisiscommunicatie, opvang, handelingsperspectief
Brandweer
Informatie m.b.t. taken binnen ‘reddingsoperatie’. Leiding bij grootschalig redden. Informatie USAR
Waarschuwen, Informatie over redden, ontsmetten, USAR
Crisiscommunicatie, handelingsperspectief
Politie
Informatie m.b.t. taken binnen ‘reddingsoperatie’
Informatie over mobiliteit, afzetten, bewaken
Samenredzaamheid, handelingsperspectief
GHOR
Informatie m.b.t. taken binnen ‘reddingsoperatie’
Informatie over acute gezondheidszorg
Handelingsperspectief
82


   82   83   84   85   86