Page 85 - Handreiking Redden mens en dier
P. 85

Rode Kruis
Burgerhulpnetwerk Ready2Help kan rampgebied in kaart brengen
Informatie over getro en gebied
Handelingsperspectief
RWS Infra
Infra voor transport getro enen
Informatie over RWS- infra
Handelingsperspectief
ProRail
Infra voor transport getro enen
Informatie over spoorweg
Handelingsperspectief
Netwerkbeheer
Netwerk voor reddingsoperatie en getro enen
Informatie over netwerkbeheer
Informatievoorziening
Gas
Relevant voor zonering reddingsoperatie
Informatie relevant voor opvanglocatie
Handelingsperspectief
Telecom
Relevant voor zonering reddingsoperatie
Informatie relevant voor reddingsoperatie en opvang
Handelingsperspectief
Drinkwater
Relevant voor zonering reddingsoperatie
Informatie relevant voor reddingsoperatie en opvang
Handelingsperspectief
Elementen informatieproduct
Tactisch niveau
Operationeel niveau
Getro enen, hulpverleners
Dierenartsen
In bijzondere situaties relevant voor redding/ procedures rond vee
Informatie relevant redding ‘geprioriteerde’ vee
Handelingsperspectief
Elementen informatieproduct
Tactisch niveau
Operationeel niveau
Getro enen, hulpverleners
4. MLOB (LOCC)
Capaciteits management (vraag en aanbod IVCM)
Capaciteit beschikbaar
Vormgeven reddingsoperatie
Verwachtingen managen
Satellietbeelden
Analyse (bovenregionaal/ grenzen) gebied
Vormgeven reddingsoperatie
Handelingsperspectief
Maatregelen/ e ecten
Bovenregionale e ecten maatregelen relevant voor reddingsoperatie
Vormgeven reddingsoperatie
Handelingsperspectief
83


   83   84   85   86   87