Page 87 - Handreiking Redden mens en dier
P. 87

Extra behoefte
Hulpmiddelen
Handen
(actie of functie)
Hersenen (Experts)
Middelen Infra
Brugslag middelen
Medewerkers infra
Deskundigen nood infra
Nood wegen middelen
Technische hulpverlening instorting en instabiele bouwwerken
Brandweer, STH-teams
USAR, bouwkundig experts
Nooddijken
Medewerkers waterbeheer, grondwerkers
Dijkexperts
Veetransport
Veewagens
Boeren, eigenaren vee
Dierenarts
Verbindingen ‘veld’
Verbindings- en Commandovoertuig
Medewerkers verbindingen
Experts verbindingen
Ondersteuning processen
Informatieproducten resources ‘vraag’ en ‘aanbod’
Ondersteuning resourcemanagement
Resourcemanagers
Veiligheidstoezicht
Medewerker Veiligheid info
Veiligheidsmanagers Adviseur gevaarlijke sto en
Geneeskundige adviseur gevaarlijke sto en MilieuOngevallenDienst RIVM
Technische middelen
Technisch medewerkers
Ingenieurs
Logistieke hulpmiddelen
Logistieke medewerkers
Logistiekmanager
Bouwkundige middelen
Bouwkundige medewerkers
Bouwkundig experts
Operationele Leiding
Informatie ‘impactanalyse’ en actueel waterbeeld
Planvormers, ondersteuners
Operationele Leiding
Hulpverlening ‘Redden’
Informatie
Redders
Operationele Leiding
Informatie
Beslissers
Bestuurlijke Leiding
Medische middelen
Medische hulp
Medisch hulpverleners
Verzorgende middelen
Verzorgers
Logistieke managers
Catering, kleding, bedden, textiel, verzorging
Medewerkers Opvang
Managers Opvang
85


   85   86   87   88   89