Page 88 - Handreiking Redden mens en dier
P. 88

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
Extra behoefte
Hulpmiddelen
Handen
(actie of functie)
Hersenen (Experts)
Uitvalbasis hulpverlening
Catering, verzorging
Ondersteunende medewerkers
Inrichting aanlandingsplaatsen, publieke schuillocaties, evacuatiehubs
Catering, verzorging
Ondersteunende medewerkers
Planvormers Dieren redden
Beleid genetisch waardevolle dieren vs. Euthanaseren dieren
Medewerkers beleid dieren
Dierenarts
Opvang dieren
Inrichting opvang en verzorging huisdieren
Medewerker huisdieren, asielen en dierenambulances
Dierenarts
Inrichting opvang en verzorging vee
Medewerker vee
Dierenarts
Registratie mens en dier
Registratie
Medewerker registratie
Begraven/ identi catie
Begraafplaatsen en middelen
Medewerker ‘begraven’
Doodgravers, identi catie, experts bijzondere uitvaarten en rouwverwerking
Bestuurlijk advies
Bestuurlijke uitgangpunten, noodbevelen
Beleidsondersteuning
Bestuursadviseurs Juristen
86


   86   87   88   89   90