Page 92 - Handreiking Redden mens en dier
P. 92

Handreiking Redden van Mens en dier t dens overstromingen
B lage 8
Begrippen- en afkortingenl st
Aanlandingsplaatsen: Locatie aan rand overstroomd gebied. Geschikt als strategische positie hulpverleners, medische tussenstap en tussenstap naar veilige bestemming.
Actueel waterbeeld: De waterkolom bepaalt met name het actueel waterbeeld op basis van geprepareerde waterpatronen en verkenning in het veld. Daarnaast wordt via informatie van verkenners van andere crisispartners het actueel waterbeeld aangevuld en compleet gemaakt. Zo leveren hulpverleners in het veld, drones van de brandweer, Defensie, de Copernicus Emergency Service (European Union Civil Protection) informatie hierover aan.
ASR-levels: Assesment search and rescue-levels is methode om reddingsoperatie in de tijd te faseren.
Backwards planning: Werkwijze waarin je bepaalt welke stappen in de tijd je moet nemen om naar de gewenste eindsituatie te werken voor de reddingsoperatie.
Brugslag middelen: Onderdeel van de gevechtsgenie. Belangrijk om gevechtstroepen die hetzij voor de aanval of een georganiseerde terugtocht over bressen (al of niet gevuld met water) moesten die niet te nemen waren zonder hulpmiddelen.
Bu erschepen: Dit zijn schepen met enige capaciteit en ruimte (Bijvoorbeeld voor100 personen) waarop je mensen kunt verzamelen. Getro enen worden uit de schuillocaties gehaald met bootjes, waarna ze op de bu erschepen worden verzameld, om vervolgens met bijvoorbeeld snellere boten met enige snelheid naar een overstapplaats te worden gebracht voor transport naar veilige locaties aan de wal.
Communicatiemiddelen: middelen waarmee tijdens de crisis gecommuniceerd kan worden.
DCC IenW: Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) speelt een centrale rol bij het coördineren van incidenten, calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, water en milieu.
DG: De directeur-generaal Rijkswaterstaat, afgekort tot DG RWS, staat sinds 1930 aan het hoofd van de Rijkswaterstaat, een agentschap van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de voorgangers daarvan.
ERCC: Het Emergency Response Coordination Centre (ERCC) mobiliseert hulp en expertise. Het ERCC monitort situaties rond de wereld van 24/7 en garandeert snelle noodhulp door direct contact met nationale burgerbeschermingsautoriteiten.
Evaluatiefractie: Zie box 2.1 paragraaf 2.2.1
90


   90   91   92   93   94