pijl pijlstakeholders kwetsbaar, vitaal en milieu benaderen voor het uitvoeren van een probleeminventarisatie