Page 10 - Reverse Laning
P. 10

Veel tijdwinst
Weinig tijdwinst
Geen tijdwinst
Verkeersveiligheid
Gedrag en veiligheid
Voorbereiding
Ombouwtijd
Veel tijdwinst
Weinig tijdwinst
Geen tijdwinst
Afwegingskader: Is inzet van Reverse Laning zinvol?
Toelichting op het afwegingskader
Naast de reguliere verkeersmanagementmaatregelen zijn er aanvullende maatregelen nodig om een evacuatie e ectief en veilig te laten verlopen (pagina 6). U doorloopt het afwegingskader in vijf stappen om te bepalen of Reverse Laning een zinvolle maatregel is voor uw evacuatieplan.
In stap 1 bepaalt u welke capaciteitswinst in het netwerk mogelijk is door inzet van Reverse Laning. Dit doet u door eerst te bepalen op welke wegen u deze maatregel wilt inzetten om vervolgens de capaciteit van deze wegen vast te stellen en daarmee ook de mogelijke winst aan capaciteit. Vervolgens bekijkt u in stap 2 de tijdwinst in evacuatie door inzet van Reverse Laning, ten opzichte van de reguliere verkeersmanagementmaatregelen.
Indien blijkt dat Reverse Laning tijdwinst oplevert (stap 2), bepaalt u in stap3 de risico’s. Dit zijn risico’s op het gebied van verkeersveiligheid, gedrag van weggebruikers, risico’s in de voorbereiding en risico’s tijdens de ombouwfase.
In stap 4 komen in de afwegingstabel de risico’s samen met de eventuele tijdwinst uit stap 2 en maakt u de afweging of u Reverse Laning inzet voor evacuatie.
In stap 5 bepaalt u of en hoe, u de risico’s kunt verkleinen door het toepassen van beheersmaatregelen, zodat Reverse Laning (toch) mogelijk
is. Na stap 5 doorloopt u het afwegingskader nogmaals waardoor u met een iteratief proces tot een optimale afweging voor het wel of niet toepassen van Reverse Laning komt.
Bij een positief besluit over de inzet van Reverse Laning dient deze maatregel verder uitgewerkt te worden in het evacuatieplan.
Reguliere verkeersmanagementmaatregelen zijn niet toereikend voor een succesvolle veilige evacuatie.
Stap 1 Bepaal de tijdwinst van reverse laning
Stap 2 Bepaal de tijdwinst van reverse laning
Stap 3 Bepaal de risico’s van Reverse Laning
Onaanvaardbaar
Ernstig
Aanvaardbaar
8
Stap 4 Trek de conclusie: Loont Reverse Laning?
Onaanvaardbaar
Risico’s
Ernstig
Aanvaardbaar
Stap 5 Bepaal beheersmaatregelen
Detailuitwerking in evacuatieplan
Kennismodule Reverse Laning
Tijdwinst


   8   9   10   11   12