Page 12 - Reverse Laning
P. 12

Ongelijkvloerse kruisingen
Gescheiden rijstroken
Gescheiden rijrichtingen
Snel en langzaam verkeer gescheiden
Gelijkvloerse kruisingen
Rotondes
Veel gelijkvloerse kruisingen
Smal dwarspro el (voertuigen kunnen elkaar niet passeren)
Erfaansluitingen
Stap 1 Bepaal de capaciteitswinst van Reverse Laning Wegennetwerk in het te evacueren gebied
De verkeerskundige meerwaarde van de inzet van Reverse Laning bestaat uit extra capaciteit waardoor per tijdseenheid meer voertuigen van een wegvak gebruik kunnen maken. Praktijkervaringen laten zien dat een dubbel aantal rijstroken in de evacuatierichting leidt tot maximaal 70% extra capaciteit op wegvakniveau. Onbekendheid, onzekerheid en ine ciƫnt gebruikt van de rijbaan door weggebruikers maken dat de capaciteit niet verdubbelt.
Capaciteitswinst
De capaciteitswinst is sterk afhankelijk van de inrichting van de wegen, het
aantal evacuatieroutes en het vertrekpatroon in relatie tot de omvang van de evacuatiestroom en de omvang van de ingaande verkeersstroom. Reverse laning is het meest kansrijk bij een grote evacuatiestroom, weinig evacuatieroutes en een korte evacuatietijd. Knelpunten zoals kruispunten of rotondes zijn uiteindelijk bepalend voor de capaciteit; deze vormen de meest kritische punten in het netwerk.
Wegennetwerk
De verkeerskundige meerwaarde van Reverse Laning voor een evacuatie wordt bepaald op netwerkniveau: hoeveel extra voertuigen kunnen het gebied verlaten binnen een bepaalde periode? Niet alle wegen zijn echter geschikt voor Reverse Laning. Dit heeft te maken met de inrichting van de wegen (die bepaald wordt door de functie ervan).
In de tabel hieronder staat welke wegkenmerken geschikt kunnen zijn voor de inzet van Reverse Laning (nadere toelichting in de Bijlage B). Voor elke wegeigenschap geldt dat er geen de nitieve uitspraak gedaan kan worden over de mogelijke toepassing van Reverse Laning toe te passen. Dit dient altijd locatie-speci ek en met het lokale inzicht van de veiligheidsregio onderzocht te worden.
10
Kennismodule Reverse Laning


   10   11   12   13   14