Page 14 - Reverse Laning
P. 14

Tijdwinst van Reverse Laning
Veel
Weinig
Geen
Voorbereiding
Besluit vorming
Ombouwtijd
Evacuatietijd
Koude fase
Warme fase
Stap 2 Bepaal de t dwinst van Reverse Laning Tijdwinst op de weg vaststellen
Het inzetten van Reverse Laning heeft pas zin als dit aanzienlijke tijdwinst oplevert bij evacuatie van burgers ten opzichte van inzet van reguliere verkeersmanagementmaatregelen. Om een eerste globale inschatting van de toepasbaarheid te krijgen, is een praktische en snelle berekening van de tijdwinst voldoende: Bereken de tijd die nodig is om alle voertuigen het evacuatiegebied uit
te krijgen uitgaande van de capaciteit van het knelpunt. Bepaal daarom wat de knelpunten in het gebied zijn. Op de evacuatieroute kunnen meerdere knelpunten zijn. Controleer alle routes op knelpunten. De tijdwinst kan voornamelijk geboekt worden op de wegen naar de hoofdroutes toe.
Om de tijdwinst van Reverse Laning ten opzichte van reguliere verkeersmanagementmaatregelen te bepalen, dient de evacuatietijd mét en zonder Reverse Laning vergeleken te worden. De evacuatietijd zónder Reverse Laning is al berekend, aangezien het uitgangspunt van dit afwegingskader is dat reguliere verkeersmanagementmaatregelen ontoereikend zijn.
Houd bij het bepalen van tijdwinst rekening met de ombouwtijd en evacuatietijd.
De tijdwinst van Reverse Laning vult u vervolgens in onderstaand schema in. Indien er meer mensen in kortere tijd geëvacueerd kunnen worden, is er sprake van tijdwinst. Of de tijdwinst als veel of weinig wordt beoordeeld is sterk afhankelijk van het scenario: Hoe groot is de dreiging? Hoeveel tijd is er beschikbaar? Zijn er alternatieven (zoals veilige verblijfplaatsen)? Daarnaast dient u rekening te houden met de onzekerheden in de voorspelling van bijvoorbeeld het vertrekpro el.
12
Dreiging
Bij tijdwinst is het interessant om de inzet van Reverse Laning verder te verkennen.
Inzet evacuatieplan
Evacuatieplan
Kennismodule Reverse Laning


   12   13   14   15   16