Page 16 - Reverse Laning
P. 16

Onveilige situaties bij het begin- en eindpunt
De wegen en/of kruispunten zijn onveilig of onduidelijk ingericht
Een grote stroom ophalers blokkeert de Reverse Laning stroom
Routes van hulpdiensten zijn niet beschikbaar of bereikbaar
Weggebruikers vertonen onzeker rijgedrag waardoor onveilige situaties ontstaan
Weggebruikers volgen de aanwijzingen op borden/van verkeersregelaars (bewust of onbewust) onjuist of niet op
Communicatieberichten (intern en extern) zijn niet tijdig gereed
Voldoende en gekwali ceerde mensen om Reverse Laning in te stellen zijn niet beschikbaar
De benodigde middelen om Reverse Laning in te stellen zijn niet beschikbaar
Het niet tijdig ter plaatse krijgen van middelen nodig voor Reverse Laning
Het niet tijdig ter plaatse krijgen van benodigde personeel
Stap 3 Bepaal de risico’s van Reverse Laning
Risicomatrix: Wat is het risico?
Toelichting op de potentiele risico’s
Verkeersveiligheid
De verkeerssituatie bij inzet van Reverse Laning is anders dan de reguliere verkeerssituatie. Dit kan de nodige risico’s met zich meebrengen, doordat weggebruikers de situatie niet kennen. Hierbij kunnen we de volgende vragen stellen: Wat is nodig om verkeer richting het te evacueren gebied te verhinderen? Hoe sturen we verkeer richting de Reverse Laning? Welke con icten ontstaan
er in verkeersstromen, in relatie tot verkeersveiligheid? Denk aan de inrichting
van wegen, bewegwijzering, begin- en eindpunten, kruispunten, tankstations en doorsteken. Wanneer deze niet duidelijk en veilig zijn ingericht, vergroot dit de kans op incidenten.
14
Verkeersveiligheid
Gedrag en veiligheid
Organisatie
Ombouwtijd (=inrichting Reverse Laning)
Onaanvaardbaar
Ernstig
Aanvaardbaar
Onaanvaardbaar
Onaanvaardbaar
Ernstig
Ernstig
Aanvaardbaar
Aanvaardbaar
Daarnaast moet de bereikbaarheid van het bedreigde gebied voor hulpdiensten (waaronder ook touringcars) gegarandeerd zijn. Wanneer hulpdiensten het calamiteitengebied of de evacuatieroute ten gevolge van Reverse Laning niet kunnen bereiken, neemt de kans op extra incidenten toe.
Gedrag en veiligheid
Tijdens evacuatie kunnen burgers onrustig worden en ander rij-, reis-/ vertrekgedrag vertonen dan in normale situaties. Zij zijn onbekend met de situatie en volgen aanwijzingen misschien onjuist of niet op. Dit is afhankelijk van de weginrichting en de eigen voorbereiding. Er ontstaan dan onveilige (verkeers) situaties. Ook kan er vertraging ontstaan doordat weggebruikers nadere instructies vragen aan verkeersregelaars en hiermee de doorstroming belemmeren.
Van belang is dus het uitleggen van Reverse Laning aan weggebruikers zodat zij hier op de juiste manier gebruik van maken en op de juiste bestemming arriveren.
Onaanvaardbaar
Ernstig
Aanvaardbaar
Kennismodule Reverse Laning


   14   15   16   17   18