Page 19 - Reverse Laning
P. 19

Stap 4 Maak de afweging: Loont Reverse Laning? Zet de risico’s af tegen de tijdwinst van Reverse
Laning
In de afwegingstabel komen de tijdwinst en de risico’s van Reverse Laning samen. In deze tabel kiest u de tijdwinst zoals eerder vastgesteld in stap 2 – veel, weinig of geen – en weegt u deze af tegen de risico’s. Voor het nemen van een weloverwogen besluit te, neemt u de individuele risicoscores hierin over.
Stap 4 Trek de conclusie: Loont Reverse Laning?
Risico’s
Onaanvaardbaar Ernstig Aanvaardbaar
De afwegingstabel geeft een richting aan de besluitvorming. Op basis van de resultaten kunt u een beslissing nemen om Reverse Laning wel of niet op te nemen in het evacuatieplan.
Bij lage risico’s en hoge meerwaarde volgt eerder positief besluit over een verdere
gedetailleerd onderzoek naar de inzet van Reverse Laning. Wanneer de risico’s
hoog zijn en de tijdwinst laag, is de beslissing al snel negatief. Echter, bij hoge
risico’s en hoge meerwaarde is deze afweging complexer. Mogelijk kunt u hier
verandering in brengen door het toepassen van de maatregelen waardoor de
risico’s kleiner worden en de afwegingstabel er anders uit komt te zien. Zie hiervoor 17 stap 5.
Veel tijdwinst
Weinig tijdwinst
Geen tijdwinst
Kennismodule Reverse Laning
Tijdwinst


   17   18   19   20   21