Page 25 - Reverse Laning
P. 25

En nu? Reverse laning in evacuatieplannen
U heeft nu het afwegingskader doorlopen, inclusief de optimalisatieslag met inzet van beheersmaatregelen om de risico’s te minimaliseren óf om de tijdwinst te vergroten. Aan de hand van de afwegingsmatrix kon u een besluit nemen
om Reverse Laning wel of niet op te nemen als aanvullende maatregel in de evacuatieplannen.
Om Reverse Laning daadwerkelijk succesvol in te kunnen zetten bij een evacuatie, is een gedegen voorbereiding van belang. U dient deze maatregel daarom, samen met de andere maatregelen, uit te werken in de evacuatieplannen. Hiervoor rekent u scenario’s met en zonder Reverse Laning door in verkeersmodellen. In deze modellen kunt u ook de risico’s opnemen, zoals de beschikbare evacuatietijd of de hoeveelheid voertuigen. Afhankelijk van het scenario zijn er zaken die veranderen en die invloed kunnen hebben op het te nemen besluit. Het is dus van belang om tijdens de verdere uitwerking van de evacuatieplannen steeds te spiegelen aan
de afwegingsmatrix. De beslissing om Reverse Laning in te zetten wordt telkens heroverwogen, en het kan dus zijn dat de beslissing vanwege een gewijzigde beoordeling van risico’s of tijdwinst veranderd.
Voorbereiding op inzet van Reverse Laning
Wanneer Reverse Laning is opgenomen in het evacuatieplan, kunt u al meteen beginnen met de voorbereiding. Immers, zodra er een dreiging is, moet ook Reverse Laning klaar zijn om ingezet te worden. U kunt dus al maatregelen nemen, zoals het aanpassen van de infrastructuur of het maken en vastleggen van afspraken over inzet van mensen en middelen.
De mate van voorbereiding bepaalt het succes van Reverse Laning.
Beslismomenten vastleggen in tijdslijn
De inzet van Reverse Laning als maatregel is een ingrijpende beslissing om te nemen waardoor er meer ombouwtijd nodig is dan bij reguliere verkeersmanagement-maatregelen. Daarom is het belangrijk om bij het vaststellen van het laatste moment voor het sleutelbesluit om over te gaan tot evacuatie, deze ombouwtijd in acht te nemen. Dit moet worden vastgelegd in een tijdslijn met beslismomenten en beslissers, zodat op het juiste moment kan worden besloten tot inzet van Reverse Laning.
23
Kennismodule Reverse Laning


   23   24   25   26   27