Page 5 - Reverse Laning
P. 5

Ombouwtijd
Evacuatietijd
Ombouwtijd
Evacuatietijd
Ombouwtijd
Evacuatietijd
Wat is Reverse Laning Reverse Laning
Reverse Laning is één van de mogelijk toe te passen verkeersmanagement- maatregelen bij grootschalige evacuaties.
Reverse Laning is een maatregel waarbij (een deel van) de rijstroken in tegengestelde richting worden gebruikt gedurende een evacuatieperiode. Dit levert een hogere uitstroomcapaciteit op waardoor de evacuatietijd van het gebied wordt verkort. De aanleiding voor het toepassen van Reverse Laning kan een (dreigende) calamiteit zijn (bijvoorbeeld een grote overstroming). Door extra wegcapaciteit te creëren kan verkeer, zonder groot oponthoud, het gebied over de weg verlaten. Hiernaast is het principe van Reverse Laning weergegeven.
Reverse Laning is een maatregel die ook de nodige risico’s met zich meebrengt. Daarnaast is extra ombouwtijd nodig om Reverse Laning in te kunnen stellen (zie onderstaand  guur). We adviseren daarom om deze maatregel alleen in te zetten wanneer deze signi cante meerwaarde heeft en de voordelen opwegen tegen de risico’s. Onderstaand  guur illustreert dit.
Regulier
Inzet evacuatieplan
3
zonder Reverse Laning met Reverse Laning (tijdwinst) met Reverse Laning (geen tijdwinst)
Reverse laning
Kennismodule Reverse Laning


   3   4   5   6   7