Page 8 - Reverse Laning
P. 8

Uitgangspunt: Reguliere verkeers- managementmaatregelen onvoldoende
Reguliere verkeersmanagementmaatregelen zijn niet toereikend voor een
succesvolle veilige evacuatie.
Tijdens een evacuatie verplaatsen burgers zich vanuit een bedreigd gebied naar een veilig gebied: een grote verkeersstroom, met uitzondering van hulpdiensten en eventuele ophalers, verplaatst zich richting het opvanggebied. De weg is echter ingericht op een reguliere verdeling van de intensiteiten over de dag. Dit kan betekenen dat de weg richting het opvanggebied, onvoldoende capaciteit biedt om de evacuatie op tijd af te ronden.
De omvang van de evacuatie-verkeersstroom wordt mede bepaald door de grootte van het gebied en de bevolkingsdichtheid. Het vertrekmoment van iedere evacué is anders; er ontstaat een vertrekpatroon. Dit vertrekpatroon leidt tot een bepaald verkeersaanbod (intensiteitsverloop) dat gedurende een deel van de tijd (de piek) hoger zal zijn dan de beschikbare wegcapaciteit. Hierdoor ontstaat congestie.
Met verkeersmanagementmaatregelen kan de wegcapaciteit worden vergroot,
Bij het afwegen van Reverse Laning als aanvullende verkeersmanagementmaatregel heeft u allereerst inzicht nodig in de benodigde evacuatietijd met inzet van reguliereverkeersmanagementmaatregelen ten opzichte van de beschikbare evacuatietijd.
Reguliere verkeersmanagementmaatregelen leveren voldoende e ect → U hoeft Reverse Laning niet verder te verkennen. U kunt de kennismodule ter kennisneming lezen.
Reguliere verkeersmanagementmaatregelen leveren onvoldoende e ect → U kunt de mogelijkheden van Reverse Laning als aanvullende maatregel onderzoeken → Stap 1
6
waardoor burgers tijdig het te evacueren gebied kunnen verlaten. In de koude fase is het voldoende om een inschatting te hebben van de omvang en het vertrekpatroon van de evacuatiestroom.


   6   7   8   9   10