Page 9 - Reverse Laning
P. 9

3.
Afwegingskader:
Is inzet van Reverse Laning zinvol?
Stap 1 Bepaal de capaciteitswinst
Stap 5 Bepaal beheersmaatregelen
7
Stap 4 Trek de conclusie
Stap 2 Bepaal de tijdwinst
Stap 3 Bepaal de risico’s


   7   8   9   10   11